FAQ

1. Hva betyr det at Ester-C® er syrenøytral?

Det betyr at den har en pH på 7, som gjør den mild for magen.

Det er kun Ester-C® i tablett og pulverform som er syrenøytral, ikke brusetablettene.

2. Hvordan vet jeg hvilken styrke av Ester-C® jeg skal velge?

Hvilken styrke du skal velge avhenger av både alder, helsetilstand og årstid. Det er derfor vanskelig å gi et eksakt svar på dette. Noen retningslinjer kan vi allikevel gi:

200 mg
For normalt friske voksne
For barn og unge
For de varmere årstidene med lite infeksjoner og smitte, og med rik tilgang på frukt og bær som er modnet i solen

500 mg
For normalt friske voksne og ungdom
For de kaldere årstidene hvor vi er utsatt for smitte, og tilgang på solmodne bær og frukt er lavere.

1000 mg
For voksne med ulike hverdagsplager som gir høyere behov for antioksidanter. Både kroniske og akutte plager gir høyere behov
I utsatte perioder som f.eks. skolestart og midtvinters
Ved stress, mye trening og andre belastninger
For de som røyker

3. Hvor lenge holder Ester-C seg i kroppens celler?

Ester-C® holder seg i kroppens celler i 24 timer.
Kroppen vår klarer ikke å produsere C-vitamin selv, og vi trenger derfor å tilføre C-vitamin gjennom kosten eller som tilskudd. For mange kan det være vanskelig å få i seg tilstrekkelig mengde gjennom kost, og behovet for tilskudd er derfor tilstede.

4. Er det av betydning om jeg bruker tabletter eller brusetabletter?

Uavhengig av om du inntar tabletter eller brustabletter får du i deg den patenterte Ester-C® C-vitamin. Ester-C® tabletter er syrenøytrale, men det er ikke brusetablettene.

5. Trenger alle c-vitamin?

Kroppen vår klarer ikke å produsere C-vitamin selv, og vi trenger derfor å tilføre C-vitamin gjennom kosten eller som tilskudd. For mange kan det være vanskelig å få i seg tilstrekkelig mengde gjennom kost, og behovet for tilskudd er derfor tilstede.

6. Hvorfor trenger jeg c-vitamin?

C-vitamin er viktig for oppbygning og vedlikehold av kroppens støttevev og regulering av kroppens opptak av jern. C-vitamin er et antioksidant som sammen med E-vitamin bidrar til å nøytralisere angrep mot kroppen som kan skade celler, proteiner og arvestoff. C-vitamin bidrar også til et naturlig fungerende immunsystem.

7. Hvilket opphav har Ester-C®?

Mais som er fri for GMO.

8. Hvor produseres Ester-C®?

Ester-C® råvare produseres i USA, og tabletten ferdigstilles i Sverige.